Bilim ve bilimsel düşüncenin, toplumun tüm katmanlarıyla buluşturulması amacıyla ortaya çıkan “Bilim Pursaklar”, bilimsel gelişmeleri toplumla buluşturmanın yanı sıra bilimsel düşünce sistematiğinin alt yaş gruplarından başlayarak, topluma öğretilmesini de hedefleyen bir öğrenme merkezidir. Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen merkezimiz; bilimsel, akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, eleştirel ve deneyimsel düşünmeye teşvik eden önemli bir odak olma hedefindedir. “Bilim Pursaklar”, farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulmuştur. Bilim ve teknolojinin önemini ve değerini toplumun gözünde artırmayı hedefleyen; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye, keşfetmeye teşvik eden, “Bilim Pursaklar" ziyaretçilere faal olarak gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı planlamaktadır. Bu bağlamda bireylere, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme, üretken düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Atölyeler:

  • Astronomi & Havacılık ve Uzay Atölyesi,
  • Teknoloji Atölyesi,
  • Matematik Atölyesi,
  • Doğa Bilimleri Atölyesi,
  • Tasarım Atölyesi,
  • Girişim Atölyesi olmak üzere toplam altı farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki 6 - 14 yaşları arasındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimleri verilmektedir.