Vizyonumuz

Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her bireyinde bilimsel merakı ve farkındalığı artırarak, ülkemizin Bilim ve Teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, katma değeri yüksek teknoloji odaklı çıktılar üretebilen, geleceğe ışık tutan, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek.

Misyonumuz

“Bilim Pursaklar” olarak temel hedefimiz; öğrencilerin kendi kendine öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, sosyalleşme, grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama, eleştirel düşünebilme yeteneği gibi farklı yetenekler kazandıkları ve geliştirdikleri bir merkez olup, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.